Category Archives: Uncategorized

About PMQA

ทำไมต้องมี PMQA หลังจากรับผิดชอบกลุ่มพัฒนาองค์กรมา ๑ ปี …

อ่านเพิ่มเติม

แสงธรรมส่องชีวิต

          ผ่านการปฏิบัติธรรมมา ๒ วัน ๑ คืน(๒๓-๒๔ พฤษภาค …

อ่านเพิ่มเติม

ฺBlog PMQA Talk (เดิม)

Blog PMQA Talk (เดิม) : http://pmqatalk.blogspot.com/

อ่านเพิ่มเติม